پاورپوینت اندیشه چارلز هورتون کولی Charles horton cooley

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش) قسمتی از متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 38 صفحه بسم الله الرّحمن الرّحیم نام درس: روانشناسی اجتماعی موضوع:اندیشه چارلز هورتون کولی Charles horton cooley چارلز هورتن کولی مقدمه زندگینامه: "چارلز هورتون کولی درگوشه محو...
دانلود فایل(پاورپوینت اندیشه چارلز هورتون کولی Charles horton cooley)|40250068|bgt35008858|دانلود پاورپوینت اندیشه چارلز هورتون کولی Charles horton cooley,بررسی اندیشه چارلز هورتون کولی Charles horton cooley,پاورپوینت جامع و کامل اندیشه چارلز هورتون کولی Charles horton cooley,کاملترین پاورپوینت اندیشه چارلز هورتون کولی Charles horton cooley,پکیج پاورپوینت اندیشه چارلز هورتون کولی Charles horton cooley,مقاله اندیشه چارلز هورتون کولی
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پاورپوینت اندیشه چارلز هورتون کولی Charles horton cooley آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 38 صفحه

بسم الله الرّحمن الرّحیم نام درس: روانشناسی اجتماعی

موضوع:اندیشه چارلز هورتون کولی
Charles horton cooley
چارلز هورتن کولی مقدمه زندگینامه:


"چارلز هورتون کولی درگوشه محوطه کالج آن آربر وابسته به دانشگاه میشیگان زاده شدوتقریبا" همه زندگی اش رادرهمین محیط به سربرد.
خانواده کولی ریشه درنیوانگلندداشت.این خانواده ازبازماندگان بلافصل پنجاهمین کولی اند که پیش از1640نزدیک اسپرینگ فیلدماساچوست اقامت گزیدند."(لوییس کوزر-420-1377)
پدرکولی مردی بلندپروازبودباوجودیکه متعلق به یک خانواده کشاورزبود،بخاطرورزیدگی وتلاشی که داشت توانست درامورحقوقی آوازه ای پیداکند.ولی ارتباط کولی باپدرش سردبود"چارلزکه چهارمین فرزند این قاضی سرشناس بود،زمانی چشم به جهان گشوده بودکه خانواده اش پایگاه ممتازی کسب کرده بود.
اوکمرو ونیمه معلول بودوازلکنت زبان شدیدرنج می برد، همبازی های اندکی داشت وبیشتربه خیالپروری ومطالعه درتنهایی گرایش داشت"(لوئیس کوزر-420-421-1377)
درسال1890برای ادامه تحصیل دراقتصادسیاسی وجامعه شناسی به دانشگاه میشیگان رفت.رساله دکترایش رابعنوان"نظریه حمل ونقل"نوشت که خودیک بررسی پیشگامانه دربوم شناسی انسان بود ودر1894درجه دکتراگرفت.
"کولی رتبه های دانشگاهی رابه سرعت پشت سرگذاشت اودر1899به استادیاری ودر1904به دانشیاری رسیدوسه سال بعدبه مقام استادی دست یافت"(لوئیس کوزر-422-1377)
کتابهای کولی به تدریج وبراساس یادداشتهای تهیه شده دریک دوره طولانی نوشته شده بودند.سرشت بشری وسامان اجتماعی در1902منتشرشد،اماقرینه ،آن سازمان اجتماعی هفت سال بعدبه چاپ رسید.سومین اثراوفراگرداجتماعی،پس ازیک فاصله 9ساله در1918منتشرشد."(لوئیس کوزر-423-1377)


کولی زندگی بس بی حادثه ای داشت ودراواخرسال1928وضع جسمانی اش به وخامت گراییدودرهفتم ماه مه 1929براثرسرطان چشم از این جهان فروبست. ذهن: ذهن در نظر کولی پدیده ای اجتماعی است که در پویش اجتماعی تکوین می یابد . طی این پویش ذهن همراه با رشد تجربیات افراد غنی تر شده و توسعه می یابد.بدین ترتیب وی ذهن را چیزی بیش از سیماها کارکردی اعصاب میداند.
وی در کتاب«طبیعت انسانی ونظم اجتماعی »میگوید:«ذهن بشر در واقع مخزنی است انباشته از اشکال عجیب زندگی که از آگاهیها و روشنایی های فکری سرشار است وتا زمانی که از طریق این مخزن تاریک ومبهم تجانس یافته ،می توان فهمید که چگونه برخی عناصر تحریک شده و انتشار می یابند، دشوار میتوان به پیش بینی ومهار کردن آنها امید وار بود.»(توسلی 297_1382) مفهوم ذهن بنابراین از نظر کولی ذهن صرفا پدیده ای زیستی واندامی نیست بلکه پدیده ای است که در روند تجربیات اجتماعی افراد شکل گرفته ،توسعه می یابد و غنی تر می شود .ذهن مخزنی است از صورتها وتجربیات زندگی که توسط نیرویی تفکر و آگاهی ،به شکلی طبقه بندی شده، که قادر به کنترل تحریکات واعمال بشری است .
آنچه مخزن تاریک وپر ابهام را روشنایی می بخشد
قدرت تفکر و آگاهی است. خود(خود آینه سان(
خود از نظر کولی سیمای درونی شخصیت و مرکز وکانون ذهن است که دارای دونوع وضعیت است:
وضع ذهنی «خود»که من فاعلی تشکیل دهنده آن است
وضع عینی «خود»یا من برتر یامن مفعولی که جنبه اجتماعی خود است(توسلی 297_1382) وضع ذهنی «خود»که من فاعلی خود ذهنی عکس العمل آگاهانه تحریک است و آگاهی هرشخص را متجانس می سازد .خود ذهنی بخشی از خود است که در تلاش یافتن عکس العمل خود آینه ای خویش در پاسخهای دیگر مردم است .(توسلی -297-1382) وضع عینی «خود»یا من برتر یامن مفعولی خود عینی کاملا جنبه اجتماعی دارد و وابسته به اجبار اجتماعی و قوانین اخلاقی و انتظارات دیگران است.(توسلی-297-1382) خود آینه سان کولی سعی در تبیین چگونگی شکل گیری خو در رابطه متقابل فرد وجامعه و در تجربه اجتماعی دارد.مکانیسم این عمل عبارت از نگاه کردن خود در آینه دیگران است.(تنهایی-410-1374)
وی چنین استدلال میکرد که خودیک شخص از رهگذرتبادل اوبا دیگران رشدمی یابد .(لوئیس کوزر -410-1377) خود آینه سان به عقیده کولی:«خواستگاه اجتماعی زندگی یک شخص از رهگذر نشست وبرخواست او با اشخاص دیگر پدید میآید.»به نظر او خود نخست فردی وسپس اجتماعی نمی شود ،بلکه از رهگذر یک نوع ارتیاط دیالکتیکی شکل ...

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.